مراحل ارسال سفارش

پس از تکمیل سفارش خرید و پرداخت در وبسایت فروشگاه اینترنتی آرمیتا ، سفارش مشتری جهت پردازش و ارسال به واحد مراسلات ارسال می گردد.

بر اساس مشخصات مشتری ، قبل از ارسال با ایشان هماهنگ و هزینه های ارسال به اطلاع مشتری می رسد. در صورت موافقت مشتری با هزینه پیک، ارسال کالا انجام خواهد شد.